Koulux

SourceForge Logo

Sisällysluettelo

Koulux on suunnitteluvaiheessa oleva projekti, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen koulutuslaitoksille helppokäyttöinen ja helposti ylläpidettävä Linux-järjestelmä. Järjestelmän on tarkoitus skaalautua pienistä luokkaverkoista aina tuhansien oppijoiden kaikki tarpeet täyttäväksi verkkoinfrastruktuuriksi.

Koulux-projekti on vapaa (free), mikä tarkoittaa, että sen tuotoksia voidaan käyttää vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen. Myös jatkokehittäminen omiin tarkoituksiin on sallittua. Jos omia versioita levitetään julkisesti, on ne kuitenkin levitettävä samoin ehdoin. Tarkkaan ottaen projekti on GPL:n alainen.

Huom! Projekti on vasta suunnitteluvaiheessa, joten kaikki tällä sivulla esitetyt asiat ovat vain ajatuksia, jotka voivat hyvinkin muuttua projektin kypsyessä.

Projektin tavoitteet

Koulux-projektin tavoitteena on tuottaa valmis asennusmedia (CD, korppu) sekä palvelinten että työasemien asennukseen. Palvelimilla ja työasemilla on molemmilla omat vaatimuksensa toimintojen suhteen, jotka eritellään tarkemmin alla. Vaikka Koulux-asennuksilla voidaan täyttää koko verkko, jätetään rakenne kuitenkin avoimeksi siten, että myös muita yleisiä standardeja tukevia järjestelmiä voidaan verkkoon kytkeä korvaten halutut osat Koulux-verkosta.

Verkon palvelut

Palvelut muodostavat verkon ytimen ja sisältävät tietyt perustoiminnot, jotka verkossa tarvitaan. Kaikki toiminnot voidaan asentaa yhdelle palvelimelle, tai sitten toiminnot voidaan hajauttaa useamman fyysisen palvelimen kesken.

DHCP-palvelu
Jakaa IP-osoitteita kaikille verkon työasemille yksityisestä IP-osoitealueesta.
Palomuuri
Toimii linkkinä julkisen Internetin ja sisäisen verkon välillä. Palomuuri päästää ulospäin tarpeelliseksi katsotun liikenteen (http, ssh...) ja sisäänpäin ne palvelupyynnöt, jotka on erikseen määritetty julkisiksi (eri www-palvelimet, ssh-palvelin).
Edustapalvelin (proxy)
Toimii välipalvelimena, jonka kautta kaikki http-pyynnöt kulkevat. Halutessa toimii välimuistina, mikä vähentää http-liikennettä ja nopeuttaa surffausta.
Päivityspalvelu
Palvelin, johon tehdään asetusmuutokset ja ohjelmistopäivitykset, jotka välittyvät automaattisesti kaikkiin palvelimiin ja työasemiin.
Levypalvelu
Sisältää kaikkien käyttäjien kotihakemistot (/home). Sisältää mahdollisesti myös ohjelmavalikoiman (/usr), joka jaetaan kaikkiin työasemiin. Yhteydet on jaettu NFS-tekniikalla (ja mahdollisesti SMB:llä Windows-verkkoon) työasemille ja muille palvelimille.
Sähköpostipalvelu
Vastaanottaa sähköpostin Internetistä (SMTP) ja sisäverkosta (SMTP) ja tarjoaa selaimella käytettävän webmailin sekä mahdollisesti POP3/IMAP4-palvelut.
LDAP-palvelu
Tarjoaa kaikkien käyttäjien, palvelinten ja palveluiden tiedot LDAP-palveluna.
DNS-palvelu
Tarjoaa nimihakupalvelun Internetistä ja sisäverkosta. Mahdollisesti myös Windows-verkon tarvitsemat domain-palvelut.
Julkinen WWW-palvelu
Sisältää julkiset kotisivut sekä mahdollisesti käyttäjien omat kotisivut.
Julkinen SSH-palvelu
Tarjoaa SSH-yhteydet Internetistä sisäiseen verkkoon. Mahdollisesti tarjoaa VPN-yhteydet.
Tulostuspalvelu
Verkkotulostimet ovat näkyvissä ja käytettävissä NFS:n (ja mahdollisesti SMB:n) kautta.
Tietokantapalvelu
Tarjoaa yleisesti tuetun ja avoimen tietokannan muille verkon koneille. Voidaan käyttää esimerkiksi www-sivujen taustalla, omissa sovelluksissa ja ehkä opiskelijoiden omissakin projekteissa.
Omat palvelimet
Yleiskäyttöiset palvelimet, joihin voidaan itse asentaa haluttuja erikoisohjelmistoja. Näkyvyys joko intranetiin tai Internetiin.

Eri palvelut voidaan yhdistää usealla eri tavalla. Tässä muutama esimerkki:

Yhden luokan koeverkko
Yksi palvelin, johon asennetaan dhcp-, levy-, dns-, ldap-, ssh-, päivitys- ja tulostuspalvelut. Palomuuria ei tarvita, jos yhteys ulkomaailmaan kulkee jonkin muun palomuurin kautta.
Laitoksen kattava verkko
Yksi palvelin toimii palomuurina ja edustapalvelimena, toinen tarjoaa dhcp-, ssh-, levy-, päivitys-, tulostus- ja ldap-palvelut. Erillisessä koneessa on julkinen www-palvelin, toisessa taas oma oppimisympäristö asennettuna ja kolmannessa sähköpostipalvelu.

Tavoite on, että eri palvelut voidaan hajauttaa tarpeen tullen yhä uusiin fyysisiin tietokoneisiin, jotta koko järjestelmä skaalautuu tarpeiden mukaan, mutta että kaiken voi myös asentaa yhteen pienitehoiseen tietokoneeseen.

Työasemat

Työasemilla on tietyt perusvaatimukset:

Eri tarkoituksiin sopivia työasemia voi olla muutama erilainen:

Pika-asema
Sisältää vain selaimen.
Opiskeluasema
Sisältää selaimen ja toimisto-ohjelmapaketin, sekä tulostusmahdollisuuden.
Multimedia-asema
Sisältää edellisten lisäksi myös kuvankäsittely- ja videonmuokkaussovelluksia sekä mahdollisesti liitännän skanneriin.
Henkilökunnan työasema
Sisältää henkilökunnan tarvitsemia erityisohjelmia.
Ylläpitäjän työasema
Sisältää verkon ja palvelinten ylläpitoon tarvittavia erityisohjelmia.
Muu työasema
Muu kuin Koulux-asennus. Voi olla jokin muu Linux/Unix-kone tai Windows-kone. Tämän työaseman asetusten säätäminen ja ohjelmistojen ylläpito ja päivitys ei onnistu Koulux-välineiden avulla.

Työasemien käyttäjät ovat tietysti tietokoneen käyttötaidoiltaan eri tasoilla, joten myös erilaisia käyttöliittymiä on tarjolla.

Peruskäyttäjä
Ei aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta. Työpöydällä on selkeät kuvakkeet eri ohjelmien käyttöön. Ohjelmia on tarjolla vain muutama tärkein. Ei ylimääräisiä valikoita tai koristeita. Mahdollisesti vain yksi ohjelma kerrallaan pidetään käynnissä.
Kokenut käyttäjä
Työpöydälle tarjotaan useampia tapoja käsitellä omaa kotikansiotaan, kotisivujen muokkausvälineet sekä useampia pieniä apuohjelmia.
Asiantuntijakäyttäjä
Tarjotaan tavallinen työpöytä, jonka valikoissa ovat ensisijaisten ohjelmien lisäksi kaikki muutkin saatavilla olevat ohjelmat. Käyttäjä saa itse muokata käyttöliittymäänsä.

Toteutus ja tekniikat

Koska projekti on vasta suunnitteluvaiheessa, mitään ei ole lyöty lukkoon. Tässä on kuitenkin alustavia ajatuksia toteutukseen käytettävistä tekniikoista ja lyhyet perustelut.

Debian GNU/Linux
Debian on täysin vapaa Linux-jakelupaketti, jonka ohjelmistojen hallintajärjestelmä (deb, apt) on ylivoimainen esimerkiksi rpm:ään verrattuna. Päivitysten ja säätöjen automatisointi ja levitys verkossa on luultavasti helpompaa toteuttaa Debianin kuin esimerkiksi RedHatin alla.
Gnome-työpöytä
Työpöytävaihtoehtoja on käytännössä kaksi: KDE ja Gnome. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että Gnomen suomennosprojekti on KDE:tä aktiivisempaa ja on myös pidemmällä.
NFS
Levykansioiden ja tulostinten jakaminen verkkoon tehdään NFS:ää käyttäen. NFS pidetään tiukasti palomuurin takana, jotta turvallisuusriskit ainakin suoraan Internetistä pidetään kurissa. Hakemisto /usr jaetaan kaikkiin palvelimiin ja työasemiin levypalvelimelta ilman kirjoitusoikeuksia.
Asennus CD:ltä tai korpulta nettiä hyväksikäyttäen
Debian asennuspaketin saa mahtumaan kahdelle korpulle, jos tietokoneiden oheislaitteet on suunnilleen standardoitu. CD:lle mahtuu sekä palvelinten että työasemien asennustiedot, jos itse ohjelmistot haetaan netistä. Asennuksessa voitaneen käyttää uutta, vielä valmisteilla olevaa Debianin graafista asennusohjelmaa. Perinteinen asennusohjelma on peruskäyttäjälle liian kryptinen käyttää.
OpenOffice.org
Vapaista toimisto-ohjelmistoista varteenotettavin ja myös pisimmälle suomennettu.

Lisätietoja

Koulux-projekti on vasta suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja antaa Tarmo Toikkanen. Voit lähettää kysymyksiä, ideoita tai vaikka liittyä mukaan suunnittelemaan ja kehittämään projektia.

Tarkempaa tietoa projektin etenemisestä on projektin SourceForge-sivulla.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2002